Hỏi đáp chuyên gia

Công nghệ Nano tan trong nước nhưng ngâm viên nang vào nước không thấy tan?

Bảo công nghệ nano tan trong nước mà tôi ngâm viên vào nước không thấy tan? 

Công nghệ Nano được sử dụng trong viên tiểu đường công nghệ cao MPsuno là Nano chiết xuất dược liệu. Các loại Nano và dược liệu là thành phần chính, sau đó phải bổ sung thêm các loại tá dược và bọc trong polymer để tạo thành viên nang tiểu đường MPsuno. 

Với thiết kế vỏ nang đó và các loại tá dược sẽ đảm bảo khi viên nang xuống đến dạ dày và ruột non dưới tác động vật lý là nhu động ruột và hóa học là pH acid dạ dày, dịch tiêu hóa thì mới bắt đầu phân hủy vỏ nang, phân rã giải phóng các hạt Nano, chiết xuất dược liệu để hấp thu vào máu. 

Vì thế khi hòa trong nước lọc bình thường sẽ rất khó tan. 

5/5 (1 Review)
Câu hỏi khác