Đội ngũ Mypharma

Dược sĩ Vi Thị Thanh Trang

Hồ sơ cá nhân

Dược sĩ Vi Thị Thanh Trang - Dược sĩ Đại học Dược Hà Nội khóa k64, có nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn dược lâm sàng, đặc biệt là trong tư vấn sử dụng thuốc cho bệnh nhân tiểu đường, hiện đang đảm nhiệm vị trí tư vấn chuyên môn tại công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm MyPharma - nhãn MPsuno

Tư vấn

Quá trình nghiên cứu

Dược sĩ Vi Thị Thanh Trang - Dược sĩ Đại học Dược Hà Nội khóa k64, có nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn dược lâm sàng, đặc biệt là trong tư vấn sử dụng thuốc cho bệnh nhân tiểu đường, hiện đang đảm nhiệm vị trí tư vấn chuyên môn tại công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm MyPharma - nhãn MPsuno

Bằng cấp

Đại học Dược Hà Nội

Quá trình hoạt động

Dược sĩ Vi Thị Thanh Trang - Dược sĩ Đại học Dược Hà Nội khóa k64, có nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn dược lâm sàng, đặc biệt là trong tư vấn sử dụng thuốc cho bệnh nhân tiểu đường, hiện đang đảm nhiệm vị trí tư vấn chuyên môn tại công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm MyPharma - nhãn MPsuno

Bài đăng chuyên môn liên quan